Personuppgiftspolicy

Detta är vår personuppgiftspolicy. Den beskriver vilka personuppgifter vi samlar in och varför. Policyn gäller då vi, Bad ape AB med org.nr. 559384-8319 och registrerad adress Brunnshögsgatan 18C LGH 1323, 22481 Lund, tillhandahåller tjänsten offert.app till dig, genom vår app eller hemsida.

När du interagerar med våra tjänster eller direkt med oss delar du samtidigt personlig information med oss. Vi använder dina personuppgifter för att leverera tjänsten offert.app till dig, samt för att utveckla våra produkter och tjänster.

Med personuppgifter menar vi uppgifter som kan kopplas direkt till dig som person. Vi vill att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter, och därför beskriver vi i detalj hur vi använder och samlar in dina personuppgifter i denna policy. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen i dagligt tal ofta kallat GDPR, andra tillämpliga lagar och myndighetsföreskrifter. Uppdateringar kring denna policy meddelas på vår hemsida.

När offert.app behandlar personuppgifter som en av våra kunder är ansvarig för enligt Dataskyddsförordningen, agerar offert.app personuppgiftsbiträde.

Personuppgifter vi samlar in

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilken relation vi har till dig. Nedan listar vi information vi kan komma att samla in i olika situationer. Informationen behöver inte gälla just dig.

När du kontaktar oss

Beroende på sättet du kontaktar oss kan vi samla in information så som chattmeddelanden, mail, telefonsamtal och övrig kommunikation.

När du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster delar du frivilligt information med oss, så som namn, mail, telefonnummer. Vi samlar även in information automatiskt, så som IP-adress samt information om vilken webbläsare och enhet du använder för att motverka bedrägerier och för att förbättra våra tjänster. Om du är en betalande kund till oss, behandlar vi även din betalinformation.

Hur vi samlar in information

Vi samlar in information direkt från dig när du interagerar med oss i våra sociala kanaler, genom mail, eller genom vår hemsida och app.

Vi använder cookies när du besöker vår hemsida eller använder vår app. Dessa är viktiga för att du ska kunna logga in och använda våra tjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverara våra tjänster och produkter till dig samt för att förbättra våra produkter och tjänster. Uppgifterna används också för att identifiera dig som användare, så vi kan kommunicera med dig samt visa dig relevant information.

Dina personuppgifter används också för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter gentemot myndigheter.

Lagliga grunder för behandlingen

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det med stöd från en eller flera av följande lagliga grunder.

Ingå avtal

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna ingå avtal med dig, och därigenom leverara våra produkter och tjänster.

Samtycke

Du kan ha gett oss ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett visst ändamål. Du har isåfall rätt att när som helt återkalla ditt samtycke.

Berättigade intressen

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen för offert.app eller av våra sammarbetspartners. Denna grund är tillämplig för behandling i syfte att förhindra bedrägeri, för direkt marknadsföring samt för att utveckla säkerheten i våra system.

Hur vi delar information

Vi använder oss utav ett antal leverantörer för att driva offert.app, dessa kan i vissa fall komma att behandla dina personuppgifter. Om så är fallet så ansvarar offert.app för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt samt att Dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsbiträden uppfylls.

Säkerhet och radering

Vi värnar om din integritet, och därför krypteras alla personuppgifter vid lagring. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla de ändamål som de samlades in för. I vissa fall sparar vi dem längre, men bara om lagen kräver det. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas.

Om en tredje part behandlar dina personuppgifter för vår räkning, ansvarar offert.app för att de behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt samt att Dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsbiträden uppfylls.

Dina rättigheter

För oss är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett transparent, öppet och lagligt sätt.

Du kan se många av dina personuppgifter på din profilsida på hemsidan och i appen. Om du önskar att få all information vi behandlar om dig, är du alltid välkommen att begära ut dem genom att skicka ett mail till [email protected].

Du har också rätt att få mer information om hur dina personuppgifter behandlas. Innan du får tillgång till informationen kommer vi verifiera din identitet.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas, såvida det inte finns en laglig grund för vår hantering.

Om du begär det, kan du be om att dina personuppgifter direkt överförda till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt.

Vem du kan kontakta

Bad ape AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kan du kontakta oss. Maila vår support på [email protected] eller skriv ett brev till oss:

Bad ape AB
Brunnshögsgatan 18C, LGH 1323
22481 Lund

Om du efter kontakten med oss är missnöjd kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
www.imy.se